فروش باغ 600 متری

گرگان کمربندی خلیج
 • متراژ: 600
 • خانه باغ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/14

فروش باغ 250 متری

گرگان کمربندی خلیج9
 • متراژ: 250
 • خانه باغ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/14

فروش باغ 11500 متری

بندرگز حومه
 • متراژ: 11500
 • خانه باغ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/09

فروش باغ 247 متری

گرگان شموشک
 • متراژ: 247
 • خانه باغ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/05