فروش ویلایی 100 متری

گرگان استاندارد 7
 • متراژ: 100
 • سال ساخت: 1380
 • متراژ بنا: 80
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش ویلایی 150 متری

گرگان خیابان امام رضا 17
 • متراژ: 150
 • سال ساخت: 1401
 • متراژ بنا: 125
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش ویلایی 76 متری

گرگان کوی طبیعت 19
 • متراژ: 76
 • سال ساخت: 1399
 • متراژ بنا: 105
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش ویلایی 251 متری

گرگان افسران 6
 • متراژ: 251
 • سال ساخت: 1370
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش ویلایی 170 متری

گرگان کوی طبیعت 11
 • متراژ: 170
 • سال ساخت: 1382
 • متراژ بنا: 95
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش ویلایی 254 متری

گرگان جهاد مرکزی شهرک مولوی
 • متراژ: 254
 • سال ساخت: 1370
 • متراژ بنا: 180
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش ویلایی 75 متری

گرگان کوی طبیعت 23
 • متراژ: 75
 • سال ساخت: 1396
 • متراژ بنا: 140
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش ویلایی 170 متری

گرگان قلعه حسن
 • متراژ: 170
 • سال ساخت: 1375
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش ویلایی 306 متری

گرگان خیابان رودکی
 • متراژ: 306
 • سال ساخت: 1385
 • متراژ بنا: 180
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31

فروش ویلایی 150 متری

گرگان خیابان طهماسبی
 • متراژ: 150
 • سال ساخت: 1387
 • متراژ بنا: 200
 • تاریخ انتشار: 1401/06/29

فروش ویلایی 1100 متری

گرگان نصرآباد
 • متراژ: 1100
 • سال ساخت: 1371
 • تاریخ انتشار: 1401/06/29