فروش ویلایی 115 متری

گرگان افسران 16
 • متراژ: 115
 • سال ساخت: 1380
 • متراژ بنا: 80
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش ویلایی 125 متری

گرگان خیابان طهماسبی 16
 • متراژ: 125
 • سال ساخت: 1389
 • متراژ بنا: 80
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش ویلایی 300 متری

گرگان نوده ملک
 • متراژ: 300
 • سال ساخت: 1386
 • متراژ بنا: 110
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش ویلایی 167 متری

گرگان جهاد مرکزی دانشجو13
 • متراژ: 167
 • سال ساخت: 1400
 • متراژ بنا: 350
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش ویلایی 335 متری

گرگان بلوار کاشانی کاشانی26-حسینی6
 • متراژ: 335
 • سال ساخت: 1370
 • متراژ بنا: 147
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش ویلایی 220 متری

گرگان چشم انداز انتهای جام جم
 • متراژ: 220
 • سال ساخت: 1396
 • متراژ بنا: 140
 • تاریخ انتشار: 1401/02/26