فروش آپارتمان 158 متری

گرگان میناگل یکم
 • متراژ: 158
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش آپارتمان 82 متری

گرگان جانبازان جانباز26
 • متراژ: 82
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش آپارتمان 74 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت66-نبش کاوه 2
 • متراژ: 74
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش آپارتمان 75 متری

گرگان کوی طبیعت طبیعت15
 • متراژ: 75
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش آپارتمان 143 متری

گرگان ایرانمهر
 • متراژ: 143
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش آپارتمان 85 متری

گرگان گرگانجدید 20
 • متراژ: 85
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش آپارتمان 85 متری

گرگان حومه شهر سعدآباد-مسکن مهرزیتون
 • متراژ: 85
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش آپارتمان 108 متری

گرگان گرگانجدید یکم
 • متراژ: 108
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش آپارتمان 92 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت92-فردوس شمالی یکم
 • متراژ: 92
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش آپارتمان 86 متری

گرگان جهاد مرکزی دانشجو13
 • متراژ: 86
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش آپارتمان 115 متری

گرگان ویلاشهر ویلا20
 • متراژ: 115
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش آپارتمان 300 متری

گرگان شهرک تالار آپادانا 2
 • متراژ: 300
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش آپارتمان 65 متری

گرگان چاله باغ سبطی8
 • متراژ: 65
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش آپارتمان 83 متری

گرگان شهرک شهریار شهریار24
 • متراژ: 83
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/26

فروش آپارتمان 152 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت95
 • متراژ: 152
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/26