فروش آپارتمان 83 متری

گرگان خیابان استرابادی استرابادی10
 • متراژ: 83
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش آپارتمان 110 متری

گرگان خیابان استرابادی استرابادی10
 • متراژ: 110
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش ویلایی 100 متری

گرگان استاندارد 7
 • متراژ: 100
 • سال ساخت: 1380
 • متراژ بنا: 80
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش ویلایی 150 متری

گرگان خیابان امام رضا 17
 • متراژ: 150
 • سال ساخت: 1401
 • متراژ بنا: 125
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش ویلایی 76 متری

گرگان کوی طبیعت 19
 • متراژ: 76
 • سال ساخت: 1399
 • متراژ بنا: 105
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش ویلایی 251 متری

گرگان افسران 6
 • متراژ: 251
 • سال ساخت: 1370
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش ویلایی 170 متری

گرگان کوی طبیعت 11
 • متراژ: 170
 • سال ساخت: 1382
 • متراژ بنا: 95
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش ویلایی 254 متری

گرگان جهاد مرکزی شهرک مولوی
 • متراژ: 254
 • سال ساخت: 1370
 • متراژ بنا: 180
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش ویلایی 75 متری

گرگان کوی طبیعت 23
 • متراژ: 75
 • سال ساخت: 1396
 • متراژ بنا: 140
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش ویلایی 170 متری

گرگان قلعه حسن
 • متراژ: 170
 • سال ساخت: 1375
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02