اجاره آپارتمان 155 متری

گرگان زیباشهر زیبای سوم
 • متراژ: 155
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/26

اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان بلوار حسام 3
 • متراژ: 110
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/25

اجاره آپارتمان 130 متری

گرگان بلوار حسام
 • متراژ: 130
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/24

اجاره آپارتمان 95 متری

گرگان شهرک تالار آپادانا11
 • متراژ: 95
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/24

اجاره آپارتمان 155 متری

گرگان زیباشهر زیبای3
 • متراژ: 155
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/24

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان بلوار کاشانی بین کاشانی 14و16
 • متراژ: 90
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/24

اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان خیابان استرابادی 10
 • متراژ: 110
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/22

اجاره آپارتمان 130 متری

گرگان خیابان استرابادی 14
 • متراژ: 130
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/22

اجاره آپارتمان 104 متری

گرگان شهرک تالار آپادانا
 • متراژ: 104
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/21

اجاره آپارتمان 117 متری

گرگان کوی علیمحمدی براصلی
 • متراژ: 117
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/20

اجاره آپارتمان 95 متری

گرگان سرخواجه ملل
 • متراژ: 95
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/19

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان چاله باغ قدس11
 • متراژ: 90
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/18

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان کوی علیمحمدی علیمحمدی2
 • متراژ: 100
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/18

اجاره آپارتمان 155 متری

گرگان فرهنگشهر
 • متراژ: 155
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/18