اجاره آپارتمان 92 متری

گرگان خیابان ولیعصر(شالیکوبی) عدالت47
 • متراژ: 92
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

اجاره آپارتمان 75 متری

گرگان میدان مدرس بین مدرس3و5
 • متراژ: 75
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

اجاره آپارتمان 70 متری

گرگان آزادگان
 • متراژ: 70
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

اجاره آپارتمان 60 متری

گرگان چناران 30
 • متراژ: 60
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

اجاره آپارتمان 104 متری

گرگان ویلاشهر 1
 • متراژ: 104
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان چناران 41
 • متراژ: 80
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

اجاره آپارتمان 60 متری

گرگان شهرک بهزیستی
 • متراژ: 60
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31

اجاره آپارتمان 70 متری

گرگان کوی سجادیه
 • متراژ: 70
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان شهرک خیام 10
 • متراژ: 90
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31

اجاره آپارتمان 70 متری

گرگان بلوار کاشانی 18
 • متراژ: 70
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/30

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان توشن
 • متراژ: 85
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/29

اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان جهاد مرکزی دانشجو
 • متراژ: 110
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/29

اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان شهرک بهزیستی کوی دانشگاه
 • متراژ: 110
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/29

اجاره آپارتمان 65 متری

گرگان سرخواجه 7
 • متراژ: 65
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/29

اجاره آپارتمان 68 متری

گرگان خیابان شهید بهشتی 20
 • متراژ: 68
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/29