فروش آپارتمان 84 متری

گرگان ویلاشهر 21
 • متراژ: 84
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/22

اجاره آپارتمان 105 متری

گرگان خیابان گلها گلبرگ4
 • متراژ: 105
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/22

اجاره آپارتمان 95 متری

گرگان افسران 2
 • متراژ: 95
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/22

فروش آپارتمان 110 متری

گرگان خیابان شهدا
 • متراژ: 110
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/22

فروش آپارتمان 85 متری

گرگان سایت زیتون مسکن مهرزیتون
 • متراژ: 85
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/22

فروش آپارتمان 89 متری

گرگان شهرک بهزیستی کیانی4
 • متراژ: 89
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/22

فروش آپارتمان 95 متری

گرگان گل آرا 3
 • متراژ: 95
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/22

فروش آپارتمان 127 متری

گرگان ملاقاتی 6
 • متراژ: 127
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/22

فروش آپارتمان 94 متری

گرگان شهرک شهریار
 • متراژ: 94
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/22

فروش آپارتمان 107 متری

گرگان بلوار کاشانی 10/3
 • متراژ: 107
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/22

فروش آپارتمان 79 متری

گرگان ویلاشهر شهرک انتظام
 • متراژ: 79
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/22

فروش آپارتمان 90 متری

گرگان ویلاشهر
 • متراژ: 90
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/22

فروش آپارتمان 104 متری

گرگان جانبازان 8
 • متراژ: 104
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/22

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان ویلاشهر 19
 • متراژ: 80
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/05/22