فروش آپارتمان 108 متری

گرگان خیابان بوعلی فردوسی12
 • متراژ: 108
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/15

فروش آپارتمان 150 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت79
 • متراژ: 150
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/15

فروش آپارتمان 82 متری

گرگان پارتیان
 • متراژ: 82
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/15

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان سی متری رسالت
 • متراژ: 80
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/15

اجاره آپارتمان 95 متری

گرگان میناگل 6
 • متراژ: 95
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/15

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان گرگانپارس اردیبهشت شرقی
 • متراژ: 80
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/15

فروش آپارتمان 106 متری

گرگان خیابان استرابادی 10
 • متراژ: 106
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/15

فروش آپارتمان 110 متری

گرگان میدان الغدیر 3
 • متراژ: 110
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/15

فروش آپارتمان 90 متری

گرگان سی متری رسالت 52
 • متراژ: 90
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/15

فروش آپارتمان 76 متری

گرگان گرگانجدید چهارراه
 • متراژ: 76
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/15