فروش ویلایی 115 متری

گرگان افسران 16
 • متراژ: 115
 • سال ساخت: 1380
 • متراژ بنا: 80
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش ویلایی 125 متری

گرگان خیابان طهماسبی 16
 • متراژ: 125
 • سال ساخت: 1389
 • متراژ بنا: 80
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش ویلایی 300 متری

گرگان نوده ملک
 • متراژ: 300
 • سال ساخت: 1386
 • متراژ بنا: 110
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش ویلایی 167 متری

گرگان جهاد مرکزی دانشجو13
 • متراژ: 167
 • سال ساخت: 1400
 • متراژ بنا: 350
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش ویلایی 335 متری

گرگان بلوار کاشانی کاشانی26-حسینی6
 • متراژ: 335
 • سال ساخت: 1370
 • متراژ بنا: 147
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش آپارتمان 158 متری

گرگان میناگل یکم
 • متراژ: 158
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش آپارتمان 82 متری

گرگان جانبازان جانباز26
 • متراژ: 82
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش آپارتمان 74 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت66-نبش کاوه 2
 • متراژ: 74
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27

فروش آپارتمان 75 متری

گرگان کوی طبیعت طبیعت15
 • متراژ: 75
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/02/27