آگهی های مشاوراملاک هومنگر

با هومینگر از آخرین آگهی های خرید و فروش در استان گلستان با خبر شوید و آگهی خود را ثبت کنید

فروش آپارتمان 102 متری

گرگان خیابان استرابادی استرابادی
 • متراژ 102
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 4
 • سال ساخت (مثال:1398) 1395

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان کوی تختی تختی6
 • متراژ 85
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 5
 • سال ساخت (مثال:1398) 1391

اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان خیابان 5 آذر آذر 10
 • متراژ 110
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 4
 • سال ساخت (مثال:1398) 1399

اجاره آپارتمان 127 متری

گرگان خیابان 5 آذر آذر 1
 • متراژ 127
 • تعداد اتاق های خواب 3
 • تعداد طبقات 4
 • سال ساخت (مثال:1398) 1382

اجاره آپارتمان 92 متری

گرگان خیابان گلها گلبرگ 3
 • متراژ 92
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 4
 • سال ساخت (مثال:1398) 1388

فروش آپارتمان 52 متری

گرگان خیابان ولیعصر(شالیکوبی) عدالت 24
 • متراژ 52
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 4
 • سال ساخت (مثال:1398) 1385

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان جانبازان جانباز 16
 • متراژ 90
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 4
 • سال ساخت (مثال:1398) 1383

اجاره آپارتمان 126 متری

گرگان فرهنگشهر فرهنگشهر 3
 • متراژ 126
 • تعداد اتاق های خواب 3
 • تعداد طبقات 3
 • سال ساخت (مثال:1398) 1381

اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان سیدین سیدین 3
 • متراژ 110
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 3
 • سال ساخت (مثال:1398) 1382

فروش آپارتمان 76 متری

گرگان خیابان ولیعصر(شالیکوبی) عدالت 12
 • متراژ 76
 • تعداد اتاق های خواب 1
 • تعداد طبقات 5
 • سال ساخت (مثال:1398) 1399

فروش آپارتمان 70 متری

گرگان خیابان ولیعصر(شالیکوبی) عدالت 21
 • متراژ 70
 • تعداد طبقات 4
 • تعداد اتاق های خواب 1
 • سال ساخت (مثال:1398) 1391