آگهی های مشاوراملاک هومنگر

با هومینگر از آخرین آگهی های خرید و فروش در استان گلستان با خبر شوید و آگهی خود را ثبت کنید

فروش آپارتمان 92 متری

گرگان گلشهر گلشهر 29
 • متراژ 92
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 4
 • تعداد واحد های ساختمان 7

فروش آپارتمان 100 متری

گرگان سی متری رسالت رسالت 32 - لاله 22
 • متراژ 100
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 5
 • تعداد واحد های ساختمان 10

فروش آپارتمان 115 متری

گرگان ویلاشهر ویلاشهر
 • متراژ 115
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 4
 • تعداد واحد های ساختمان 4

فروش آپارتمان 95 متری

گرگان گرگانجدید گرگانجدید 27
 • متراژ 95
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 3
 • تعداد واحد های ساختمان 3

فروش آپارتمان 152 متری

گرگان سیدین سیدین
 • متراژ 152
 • تعداد اتاق های خواب 3
 • تعداد طبقات 4
 • تعداد واحد های ساختمان 4

فروش آپارتمان 142 متری

گرگان گل آرا گل آرا 26
 • متراژ 142
 • تعداد اتاق های خواب 3
 • تعداد طبقات 4
 • تعداد واحد های ساختمان 4

فروش آپارتمان 124 متری

گرگان جهاد مرکزی دانشجو 9
 • متراژ 124
 • تعداد اتاق های خواب 3
 • تعداد طبقات 4
 • تعداد واحد های ساختمان 11

فروش آپارتمان 115 متری

گرگان خیابان رازی(خانه بهداشت) زاهدپور
 • متراژ 115
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 4
 • تعداد واحد های ساختمان 8

فروش آپارتمان 110 متری

گرگان شهرک شهریار شهریار 1
 • متراژ 110
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 4
 • تعداد واحد های ساختمان 8

فروش آپارتمان 95 متری

گرگان خیابان استرابادی استرآبادی 12
 • متراژ 95
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 4
 • تعداد واحد های ساختمان 8

فروش آپارتمان 80 متری

گرگان خیابان گلها گلبرگ 1
 • متراژ 80
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 4
 • تعداد واحد های ساختمان 16

فروش آپارتمان 120 متری

گرگان کوی تختی تختی 6
 • متراژ 120
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 4
 • تعداد واحد های ساختمان 8

فروش آپارتمان 91 متری

گرگان ویلاشهر ویلاشهر 16
 • متراژ 91
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 3
 • تعداد واحد های ساختمان 8

فروش آپارتمان 95 متری

گرگان خیابان ملل ملل 11
 • متراژ 95
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 3
 • تعداد واحد های ساختمان 6

فروش آپارتمان 120 متری

گرگان کوی تختی تختی 6
 • متراژ 120
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 4
 • تعداد واحد های ساختمان 8

فروش آپارتمان 134 متری

گرگان چاله باغ قدس 4 - 14 متری اول
 • متراژ 134
 • تعداد اتاق های خواب 3
 • تعداد طبقات 3
 • تعداد واحد های ساختمان 5

فروش آپارتمان 128 متری

گرگان خیابان ولیعصر(شالیکوبی) عدالت 12
 • متراژ 128
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 4
 • تعداد واحد های ساختمان 4

فروش آپارتمان 150 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت 65
 • متراژ 150
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 2
 • تعداد واحد های ساختمان 3

فروش آپارتمان 123 متری

گرگان سوپر سحر جام جم 10-12
 • متراژ 123
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 5
 • تعداد واحد های ساختمان 5

اجاره آپارتمان 99 متری

گرگان بهارستان بهارستان 15
 • متراژ 99
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 4
 • تعداد واحد های ساختمان 8

فروش آپارتمان 99 متری

گرگان بهارستان بهارستان 15
 • متراژ 99
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 4
 • تعداد واحد های ساختمان 8

فروش آپارتمان 118 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت 66 - کاوش
 • متراژ 118
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 4
 • تعداد واحد های ساختمان 8

فروش آپارتمان 160 متری

گرگان خیابان استرابادی محدوده پارک لادن
 • متراژ 160
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 4
 • تعداد واحد های ساختمان 4

فروش آپارتمان 70 متری

گرگان سی متری رسالت رسالت 35 - خیابان بویه
 • متراژ 70
 • تعداد اتاق های خواب 2
 • تعداد طبقات 4
 • تعداد واحد های ساختمان 8