مخاطرات پیش‌فروش مسکن
3خرداد

مخاطرات پیش‌فروش مسکن

چه عاملی باعث پیش‌فروش مسکن می‌شود؟ بخش عظیمی از سرمایه اجرائی سازندگان مسکن از قرارداد پیش‌فروش ملک‌های تکمیل نشده و حتی ساخته نشده تأمین می‌گردد که از این طریق سودآوری ما...

رابطه سن و استحکام بنا در بهای فروش
23فروردین

رابطه سن و استحکام بنا در بهای فروش

موضوع بسیار مهم در زمان خریدوفروش ساختمان، بحث عمر مفید و استحکام ساختمان است که در قیمت نهایی تأثیر چشم‌گیری خواهد داشت. در این مقاله نگاهی کلی به این موضوع خواهیم داشت. سن هر ساختمان...