ابلاغیه مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان - اصول بهداشتی کارگاه های ساختمانی
20فروردین

ابلاغیه مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان - اصول بهداشتی کارگاه های ساختمانی

با توجه به پیش بینی سیر صعودی اپیدمی ویروس کویید 19 (کرونا) و اهمیت رعایت مسائل بهداشتی در کارگاه های ساختمانی سراسر کشور لازم است مجریان پروژه ها و پیمانکاران کارگاه های ساختمانی نسبت به رعایت و به&z...

هومینگر ، تلاقی خدمات مهندسی، اداری و املاک
30دی

هومینگر ، تلاقی خدمات مهندسی، اداری و املاک

استان گلستان با اختصاص سهم 2.3 درصدی از جمعیت کشور به خود در نیمه بالای پرجمعیت ترین استان های ایران قرار دارد. مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردار می‌باشد، در همی...