فروش تجاری 160 متری

گرگان بلوار ناهارخوران ناهارخوران
  • متراژ: 160
  • پروانه ساخت: دارد
  • کاربری: تجاری
  • تاریخ انتشار: 1400/06/27

فروش تجاری 2720 متری

گرگان حومه شهر ولیک آباد
  • متراژ: 2720
  • پروانه ساخت: ندارد
  • طول بر: 40
  • کاربری: تجاری
  • تاریخ انتشار: 1400/06/23