فروش ویلایی 610 متری

گرگان شهرک امام پارک یکم
 • متراژ: 610
 • سال ساخت: 1374
 • متراژ بنا: 280
 • تاریخ انتشار: 1399/11/28

فروش ویلایی 95 متری

گرگان افسران خیابان اول
 • متراژ: 95
 • سال ساخت: 1383
 • متراژ بنا: 95
 • تاریخ انتشار: 1399/11/20

فروش ویلایی 250 متری

گرگان شهرک فردوسی کوچه 7
 • متراژ: 250
 • سال ساخت: 1385
 • متراژ بنا: 300
 • تاریخ انتشار: 1399/11/15

فروش ویلایی 100 متری

گرگان گل آرا گل ارا 13
 • متراژ: 100
 • سال ساخت: 1377
 • متراژ بنا: 113
 • تاریخ انتشار: 1399/11/12

فروش ویلایی 120 متری

گرگان خیابان امام رضا امام رضا 14
 • متراژ: 120
 • سال ساخت: 1385
 • متراژ بنا: 85
 • تاریخ انتشار: 1399/11/12

فروش ویلایی 200 متری

گرگان مطهری جنوبی مطهری 18
 • متراژ: 200
 • سال ساخت: 1375
 • متراژ بنا: 140
 • تاریخ انتشار: 1399/11/11

فروش ویلایی 146 متری

گرگان خیابان امام خمینی آفتاب 5
 • متراژ: 146
 • سال ساخت: 1380
 • متراژ بنا: 100
 • تاریخ انتشار: 1399/11/08