فروش آپارتمان 126 متری

گرگان شهرک تالار آپادانا 1
 • متراژ: 126
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1387
 • تاریخ انتشار: 1399/12/11

فروش آپارتمان 150 متری

گرگان بلوار صیاد شیرازی صیاد 38
 • متراژ: 150
 • تعداد اتاق های خواب: 3
 • تعداد طبقات: 10
 • سال ساخت (مثال:1398): 1399
 • تاریخ انتشار: 1399/12/11

فروش آپارتمان 100 متری

گرگان چاله باغ انتهای قدس 2
 • متراژ: 100
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1399
 • تاریخ انتشار: 1399/12/11

فروش آپارتمان 213 متری

گرگان شهرک تالار آپادانا 12
 • متراژ: 213
 • تعداد اتاق های خواب: 3
 • تعداد طبقات: 5
 • سال ساخت (مثال:1398): 1398
 • تاریخ انتشار: 1399/12/09

فروش آپارتمان 85 متری

گرگان شهرک جامی جامی 2
 • متراژ: 85
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1385
 • تاریخ انتشار: 1399/12/04

فروش آپارتمان 65 متری

گرگان ویلاشهر ویلای 14
 • متراژ: 65
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • سال ساخت (مثال:1398): 1387
 • تاریخ انتشار: 1399/12/04

فروش آپارتمان 121 متری

گرگان خیابان گلها انتهای گلبرگ 3
 • متراژ: 121
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1390
 • تاریخ انتشار: 1399/12/04

فروش آپارتمان 91 متری

گرگان گرگانجدید گرگانجدید 27
 • متراژ: 91
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • سال ساخت (مثال:1398): 1399
 • تاریخ انتشار: 1399/12/03

فروش آپارتمان 102 متری

گرگان گل آرا گل آرا 1
 • متراژ: 102
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • سال ساخت (مثال:1398): 1385
 • تاریخ انتشار: 1399/12/03

فروش آپارتمان 101 متری

گرگان گرگانجدید گرگانجدید 30
 • متراژ: 101
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1390
 • تاریخ انتشار: 1399/12/03

فروش آپارتمان 90 متری

گرگان خیابان شهید بهشتی بهشت 7
 • متراژ: 90
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 5
 • سال ساخت (مثال:1398): 1400
 • تاریخ انتشار: 1399/11/29

فروش آپارتمان 88 متری

گرگان چاله باغ قدس 4
 • متراژ: 88
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1385
 • تاریخ انتشار: 1399/11/29

فروش آپارتمان 132 متری

گرگان شهرک رازی بلوار پارتیان
 • متراژ: 132
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 6
 • سال ساخت (مثال:1398): 1397
 • تاریخ انتشار: 1399/11/29

فروش آپارتمان 95 متری

گرگان سی متری رسالت رسالت 37
 • متراژ: 95
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • سال ساخت (مثال:1398): 1387
 • تاریخ انتشار: 1399/11/29

فروش آپارتمان 129 متری

گرگان جانبازان فکوری 10
 • متراژ: 129
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 6
 • سال ساخت (مثال:1398): 1399
 • تاریخ انتشار: 1399/11/29