فروش آپارتمان 100 متری

گرگان گرگانجدید شهرک شهدا کوچه سوم اوایل کوچه مجتمع یاسین
 • متراژ: 100
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1385
 • تاریخ انتشار: 1400/05/07

فروش آپارتمان 115 متری

گرگان کوی علیمحمدی علیمحمدی 11
 • متراژ: 115
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • سال ساخت (مثال:1398): 1380
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

فروش آپارتمان 120 متری

گرگان گرگانجدید گرگانجدید 15
 • متراژ: 120
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1400
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

فروش آپارتمان 82 متری

گرگان مطهری جنوبی مطهری 22
 • متراژ: 82
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1390
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

فروش آپارتمان 85 متری

گرگان ویلاشهر ویلاشهر 11
 • متراژ: 85
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • سال ساخت (مثال:1398): 1390
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

فروش آپارتمان 113 متری

گرگان خیابان ولیعصر(شالیکوبی) مرداد شرقی
 • متراژ: 113
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1391
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

فروش آپارتمان 67 متری

گرگان میدان مدرس چهار راه مدرس بعثت
 • متراژ: 67
 • تعداد اتاق های خواب: 1
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1398
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

فروش آپارتمان 80 متری

گرگان سی متری رسالت خیابان صدوقی، صدوقی 10
 • متراژ: 80
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 5
 • سال ساخت (مثال:1398): 1399
 • تاریخ انتشار: 1400/05/04

فروش آپارتمان 55 متری

گرگان گرگانجدید گرگانجدید 13
 • متراژ: 55
 • تعداد اتاق های خواب: 1
 • تعداد طبقات: 3
 • سال ساخت (مثال:1398): 1395
 • تاریخ انتشار: 1400/05/04

فروش آپارتمان 102 متری

گرگان گرگانجدید گرگانجدید بالا
 • متراژ: 102
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1383
 • تاریخ انتشار: 1400/05/04

فروش آپارتمان 70 متری

گرگان میدان مدرس مدرس 4
 • متراژ: 70
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1392
 • تاریخ انتشار: 1400/05/04

فروش آپارتمان 109 متری

گرگان گلشهر گلشهر 8، گل آرا 1
 • متراژ: 109
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • سال ساخت (مثال:1398): 1381
 • تاریخ انتشار: 1400/05/04

فروش آپارتمان 80 متری

گرگان کوی جوادیه جوادیه
 • متراژ: 80
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 5
 • سال ساخت (مثال:1398): 1397
 • تاریخ انتشار: 1400/05/04

فروش آپارتمان 124 متری

گرگان خیابان استرابادی استرآبادی 16
 • متراژ: 124
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 5
 • سال ساخت (مثال:1398): 1399
 • تاریخ انتشار: 1400/05/04

فروش آپارتمان 100 متری

گرگان کوی افسران افسران 2، سقایی 6
 • متراژ: 100
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • سال ساخت (مثال:1398): 1387
 • تاریخ انتشار: 1400/05/04