فروش آپارتمان 126 متری

گرگان شهرک تالار آپادانا 1
 • متراژ: 126
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1387
 • تاریخ انتشار: 1399/12/11

فروش آپارتمان 150 متری

گرگان بلوار صیاد شیرازی صیاد 38
 • متراژ: 150
 • تعداد اتاق های خواب: 3
 • تعداد طبقات: 10
 • سال ساخت (مثال:1398): 1399
 • تاریخ انتشار: 1399/12/11

فروش آپارتمان 100 متری

گرگان چاله باغ انتهای قدس 2
 • متراژ: 100
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1399
 • تاریخ انتشار: 1399/12/11

فروش آپارتمان 213 متری

گرگان شهرک تالار آپادانا 12
 • متراژ: 213
 • تعداد اتاق های خواب: 3
 • تعداد طبقات: 5
 • سال ساخت (مثال:1398): 1398
 • تاریخ انتشار: 1399/12/09