اجاره آپارتمان 120 متری

گرگان خیابان ولیعصر(شالیکوبی) عدالت 20، سنبل 2
 • متراژ: 120
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 4
 • تاریخ انتشار: 1400/07/26

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان سی متری رسالت رسالت 34
 • متراژ: 90
 • تعداد اتاق های خواب: 1
 • تعداد طبقات: 2
 • تعداد واحد های ساختمان: 2
 • تاریخ انتشار: 1400/07/26

اجاره آپارتمان 98 متری

گرگان بلوار صیاد شیرازی صیاد 40 ، منظریه 3
 • متراژ: 98
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 8
 • تاریخ انتشار: 1400/07/26

اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان چاله باغ قدس 6
 • متراژ: 110
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1400
 • تاریخ انتشار: 1400/07/25

اجاره آپارتمان 112 متری

گرگان ملاقاتی ملاقاتی 3
 • متراژ: 112
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1390
 • تاریخ انتشار: 1400/07/24

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان گرگانجدید گرگانجدید 1
 • متراژ: 80
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1389
 • تاریخ انتشار: 1400/07/24

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان سیدین سیدین 3
 • متراژ: 90
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • سال ساخت (مثال:1398): 1385
 • تاریخ انتشار: 1400/07/24

اجاره آپارتمان 87 متری

گرگان شهرک حافظ شهرک حافظ
 • متراژ: 87
 • تعداد اتاق های خواب: 1
 • تعداد طبقات: 2
 • تعداد واحد های ساختمان: 2
 • تاریخ انتشار: 1400/07/21

اجاره آپارتمان 95 متری

گرگان شهرک امام بر خیابان اصلی
 • متراژ: 95
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • تعداد واحد های ساختمان: 3
 • تاریخ انتشار: 1400/07/20

اجاره آپارتمان 140 متری

گرگان بلوار صیاد شیرازی نبش صیاد 42
 • متراژ: 140
 • تعداد اتاق های خواب: 3
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 8
 • تاریخ انتشار: 1400/07/20

اجاره آپارتمان 121 متری

گرگان خیابان گلها گلبرگ 3
 • متراژ: 121
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 12
 • تاریخ انتشار: 1400/07/20

اجاره آپارتمان 130 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت 81، دادگستری
 • متراژ: 130
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 9
 • تاریخ انتشار: 1400/07/20

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان سوپر سحر جام جم
 • متراژ: 100
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • تعداد واحد های ساختمان: 9
 • تاریخ انتشار: 1400/07/20

اجاره آپارتمان 65 متری

گرگان ویلاشهر ویلاشهر 20
 • متراژ: 65
 • تعداد اتاق های خواب: 1
 • تعداد طبقات: 3
 • تعداد واحد های ساختمان: 6
 • تاریخ انتشار: 1400/07/17

اجاره آپارتمان 86 متری

گرگان خیابان لشکر میدان فخرالدین اسعد گرگانی، آخوند زاده دوم
 • متراژ: 86
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • تعداد واحد های ساختمان: 6
 • تاریخ انتشار: 1400/07/17