اجاره آپارتمان 103 متری

گرگان خیابان لشکر بوعلی
 • متراژ: 103
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • تعداد واحد های ساختمان: 3
 • تاریخ انتشار: 1400/09/15

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان چناران چناران 32/1
 • متراژ: 90
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 2
 • سال ساخت (مثال:1398): 1396
 • تاریخ انتشار: 1400/09/15

اجاره آپارتمان 152 متری

گرگان سوپر سحر جام جم
 • متراژ: 152
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 16
 • تاریخ انتشار: 1400/09/14

اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان خیابان ولیعصر(شالیکوبی) جنب پاساژ مرجان
 • متراژ: 110
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • تعداد واحد های ساختمان: 3
 • تاریخ انتشار: 1400/09/14

اجاره آپارتمان 125 متری

گرگان گلشهر گلشهر 6
 • متراژ: 125
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • تعداد واحد های ساختمان: 3
 • تاریخ انتشار: 1400/09/14

اجاره آپارتمان 125 متری

گرگان خیابان ملل ملل 3
 • متراژ: 125
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 4
 • تاریخ انتشار: 1400/09/11

اجاره آپارتمان 50 متری

گرگان میدان مدرس نبش میدان مدرس
 • متراژ: 50
 • تعداد اتاق های خواب: 1
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 16
 • تاریخ انتشار: 1400/09/10

اجاره آپارتمان 125 متری

گرگان گرگانجدید گرگانجدید 23
 • متراژ: 125
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 16
 • تاریخ انتشار: 1400/08/30

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان بلوار ناهارخوران حافظیه
 • متراژ: 90
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 8
 • تاریخ انتشار: 1400/08/30

اجاره آپارتمان 127 متری

گرگان ویلاشهر ویلای 22
 • متراژ: 127
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • تعداد واحد های ساختمان: 3
 • تاریخ انتشار: 1400/08/30

اجاره آپارتمان 130 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت 95
 • متراژ: 130
 • تعداد اتاق های خواب: 3
 • تعداد طبقات: 3
 • تعداد واحد های ساختمان: 3
 • تاریخ انتشار: 1400/08/30

اجاره آپارتمان 95 متری

گرگان جهاد مرکزی دانشجو 12
 • متراژ: 95
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 8
 • تاریخ انتشار: 1400/08/30

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان شهرک جامی جامی 5
 • متراژ: 85
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • تعداد واحد های ساختمان: 3
 • تاریخ انتشار: 1400/08/30