فروش آپارتمان 102 متری

گرگان خیابان استرابادی استرابادی
 • متراژ: 102
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1395
 • تاریخ انتشار: 1400/02/01

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان کوی تختی تختی6
 • متراژ: 85
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 5
 • سال ساخت (مثال:1398): 1391
 • تاریخ انتشار: 1400/02/01

اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان خیابان 5 آذر آذر 10
 • متراژ: 110
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1399
 • تاریخ انتشار: 1400/02/01

اجاره آپارتمان 84 متری

گرگان خیابان استرابادی استرابادی 10
 • متراژ: 84
 • تعداد اتاق های خواب: 1
 • تعداد طبقات: 3
 • سال ساخت (مثال:1398): 1393
 • تاریخ انتشار: 1400/02/01

اجاره آپارتمان 127 متری

گرگان خیابان 5 آذر آذر 1
 • متراژ: 127
 • تعداد اتاق های خواب: 3
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1382
 • تاریخ انتشار: 1400/02/01

اجاره آپارتمان 92 متری

گرگان خیابان گلها گلبرگ 3
 • متراژ: 92
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1388
 • تاریخ انتشار: 1400/02/01

فروش آپارتمان 52 متری

گرگان خیابان ولیعصر(شالیکوبی) عدالت 24
 • متراژ: 52
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1385
 • تاریخ انتشار: 1400/02/01